કાર ગેમ ડાઉનલોડ કરો

આજ ના આ પોસ્ટ માં કાર ગેમ ડાઉનલોડ વિષે તમારી માટે ખૂબ જ સરસ જાણકારી અહિયાં મે બતાવેલી છે. અહિયાં મે કેટલીય કાર ગેમ ની લિસ્ટ આપેલી છે જેમાં અલગ-અલગ કાર ગેમો નો સમાવેશ થાય છે. જેમ કે અહિયાં એડ્વેંચાર કાર ગેમ, સ્ટંટ કાર ગેમ, કાર રેસિંગ ગેમ, કાર પાર્કિંગ ગેમ જેવી અલગ-અલગ કાર ગેમ ડાઉનલોડ કરી શકશો અહિયાં થી તો ચાલો મિત્રો જોઈએ અને રમીયે આ કાર ગેમ ની લિસ્ટ ને.

નવી કાર ગેમ ડાઉનલોડ કરો અહિયાં થી

1. Car Stunts 3D – Extreme City GT Racing

સ્ક્રીનશોટ છબી

આ કાર ગેમ ખૂબ જ સરસ ગેમ છે જે તમને આ ગેમ જરૂર પસંદ આવવા ની છે અહિયાં તમને કાર ગેમ સાથ સ્ટંટ કરવા મડી જવાનું છે જે એક એડ્વેંચાર જેવુ પણ લાગે છે આ ગે ની ગ્રાફિક કોલિટી પણ ખૂબ જ સરસ છે. તો આ ગેમ ને જરૂર રમી ને જોજો.

Download

2. Asphalt 9: Legends

Screenshot Image

Download

3. Extreme Car Driving Simulator

Screenshot Image

Download

4. Need for Speed™ No Limits

Screenshot Image

Download

5. Cars Arena: Fast Race 3D

Screenshot Image

Download

6. Race Master 3D – Car Racing

Screenshot Image

Download

7. Asphalt Nitro

Screenshot Image

Download

8. CarX Highway Racing

Screenshot Image

Download


આ પણ વાચો.

Leave a Comment