ચામુંડા મા ની રીંગટોન mp3 ડાઉનલોડ કરો

આજ ની આ પોસ્ટ ની અંદર તમને ચામુંડા મા ની રીંગટોન જોવા મડી જાશે અહિયાં તમને આ રીંગટોન mp3 માં મદાવા ની છે જેથી તમે આ રીંગટોન ને અહિયાં થી ફ્રી માં ડાઉનલોડ કરી ને તમારા ફોન માં ચામુંડા મા ની રીંગટોન ને સેટ કરી શકશો. અહિયાં મે ચામુંડા મા ની રીંગટોન ની લિસ્ટ આપેલી છે તમે અહિયાં થી જે રીંગટોન ગમે તેને અહિયાં થી જરૂર ડાઉનલોડ કરજો તો ચાલો જોઈએ આ રીંગટોન ને.

ચામુંડા મા ની રીંગટોન mp3 લિસ્ટ

ચામુંડ માની રીંગટોન

આશા રાખું તારી માં પૂરી કરજે મારી માં

ઉઘયા પહેલા સમરું

ચામુંડ માતા નામો નમઃ

માં તારા આશીર્વાદ મને બઉ ફળયા છે

ચંડી ચામુંડા આરતી ટાણે

કુળદેવી માં ચામુંડ માં દિલ નો દાતાર છે

ચાર ચાર ધામ ની માં ચામુંડ માની આરતી

સુરજ ઊગે ને ચામુંડ અમને

બાલુડા ને ખમ્મા કેતી ચામુંડ માવડી


Leave a Comment