ગુજરાતી રીંગટોન MP3 ડાઉનલોડ

અહિયાં આજા ની આ પોસ્ટ માં તમને ઘણી બધી ગુજરાતી રીંગટોન જોવા માડી જશે અહિયાં થી તમને જે ગમે તે તમારી મન પસંદ ગુજરાતી રીંગટોન ને ફ્રી માં ડાઉનલોડ કરી શકશો. ગુજરાત માં ઘણા લોકો ને ગુજરાતી ભાષા ના સોંગ ની રીંગટોન ગમે છે જો તમને પણ આ બધા ગુજરાતી રીંગટોન પસંદ આવતી હોય તો તમે અહિયાં થી જરૂર આ બધી રીંગટોન ને એક પછી એક સભળજો તો ચાલો જોઈએ આ રીંગટોન ને.

બેસ્ટ ગુજરાતી રીંગટોન ની લિસ્ટ

ના બોલો તો કઈ નઇ હસો તો ખરા

બેવફા તુને મુજકો પાગલ હી કાર દિયા

હાથ માં છે વિસકી રીંગટોન

તું તો સોપિંગ મોલ માં જાય જાનુડી

બેબી ને બોનવિટા પીવડાવો

ખોટી વાત કરશો તો નઇ ગમે મને

બાઈરું જ્યારે પિયર જાય

Garbe ki raat

મુજ ગરીબ ને ભૂલી ગઈ

મારા વીરા વિરલ તને લાડી લઈ દઉં


અહિયાં મે સારા માં સારી ગુજરાતી રીંગટોન ને આ પોસ્ટ ઇ અંદર એડ કરી છે જો તમને કોઈ રીંગટોન ગમતી હોય તો તમે મને કમેંટ માં જરૂર થી કહી શકો છો હું તે તમારી રીંગટોન ને અહિયાં એડ કરિસ અને પછી તમે તમારી મન પસંદ રીંગટોન ને અહિયાં થી ફ્રી માં ડાઉનલોડ કરી શકરો.

આ પણ જોવો.

Leave a Comment