10 નવી ખટારા વાળી ગેમ ડાઉનલોડ કરો અહિયાં થી

આજ ના આ પોસ્ટ માં તમારી માટે મે ખટારા વાળી ગેમ ની લિસ્ટ બતાવેલી છે અને આ ખટારા વાળી ગેમો વિષે માહિતી પણ આપેલી છે. આ ખટારા વાળી ગેમ માં કેટલીય ગેમ એવી છે જેમાં તમને ખૂબ જ સરસ ગ્રાફિક જોવા મડશે અને આ ગેમો માં કેટલાય રોડ કેટલાય દેશ ના અસલી રોડ ને આ ગેમો માં બનાવવા માં આવ્યા છે જેથી ગેમ ની મજા વધુ વધી જાય છે.

અને આ બધી ખટારા વાળી ગેમ બિલકુલ ફ્રી માં તમને ગૂગલ ના પ્લે સ્ટોર માં મડી જશે તમે ત્યાથી ડાઉનલોડ કરી શકશો. તો ચાલો જોઈએ આ બધી ખટારા વાળી ગેમ ની લિસ્ટ ને.

ખટારા વાળી ગેમ ની લિસ્ટ

1. ખટારા વાળી ગેમ – ડ્રાઈવર રમત

સ્ક્રીનશોટ છબી

Download

2. Dumper Truck Simulator 3D Game

Screenshot Image

Download

3. Indian Offroad Delivery Truck

Screenshot Image

Download

4. Truck Simulator 2018 : Europe

Screenshot Image

Download

5. American Truck Simulator Game

Screenshot Image

Download

6. Euro Truck Simulator Truck 3D

Screenshot Image

Download

7. Indian Heavy Cargo Truck Sim

Screenshot Image

Download

8. Truck Games Driving Simulator

Screenshot Image

Download

9. Indian Truck Driving Games OTR

Screenshot Image

Download

10. USA Truck Long Vehicle Offline

Screenshot Image

Download


અહિયાં આ બધી જ ખટારા વાળી ગેમ તમને જોવા મડી છે એ ખૂબ જ સરસ છે અને અહિયાં થી તમને જરૂર થી એક ખટારા વાળી ગેમ તો બહુ જ પસંદ આવી જશે. જો તમારો કોઈ સવાલ હોય તો તમે મને અહિયાં નીચે કમેંટ કરી ને બતાવી શકો છો.

આ પણ વચો.

Leave a Comment