રીક્ષા વાળી ગેમ ફ્રી માં કરો ડાઉનલોડ

આજ ની આ પોસ્ટ માં રીક્ષા વાળી ગેમ વિષે જાણકારી આપવા માં આવી છે અને આ પ્રકાર ની ગેમો નાના બાળકો ને પણ ખૂબ જ ગમે છે અને તે બાળકો આ પ્રકાર ની ગેમો રમી ને રીક્ષા ચલાવવા નો આનંદ માળી સકે છે. અહિયાં મે તમારી માટે રીક્ષા વાળી ગેમ ની લિસ્ટ બતા વેલી છે જેને તમે અહિયાં થી જોઈ ને તમને જે પસંદ આવે તે ગેમ ને બિલકુલ ફ્રી માં સીધા અહિયાં થી માં પ્લે સ્ટોર થી ડાઉનલોડ કરી સકો છો.

રીક્ષા વાળી ગેમ ની નવી લિસ્ટ

1. Tuk Tuk Rickshaw: Racing Games

સ્ક્રીનશોટ છબી

Download

2. Auto Tuk Tuk Rickshaw Driving

Screenshot Image

Download

3. Modern Rickshaw Driving Games

Screenshot Image

Download

4. Tuk Tuk Auto Riksha Wali Game

Screenshot Image

Download

5. Tuk Tuk Auto Rickshaw Game

Screenshot Image

Download

6. City Tuk Tuk Auto Rickshaw

Screenshot Image

Download

7. Tuk Tuk Auto Rickshaw 3D Games

Screenshot Image

Download

8. Tuk Tuk Rickshaw -Traffic Race

Screenshot Image

Download

9. Auto Rickshaw Mountain Drive

Screenshot Image

Download

10. Tuk Tuk Rickshaw Driving Offroad Auto Game

Screenshot Image

Download


મને ઉમ્મીદ છે કે તમને આ પોસ્ટ થી કેટલીય રીક્ષા વાળી ગેમ વિષે જાણકારી મળી હસે અહિયાં મે ખૂબ જ સરસ ગેમ ને બતાવેલી છે જે તમને ગમે અને તમે તેને ખૂબ જ સરસ રીતે રમી સકો. તો તમને આ પોસ્ટ ને લાગતાં કોઈ પણ સવાલ હોય તો તમે મને કમેંટ કિયારી ને એના વિષે માહિતી આપી શકો છો.

આ પણ વચો.

Leave a Comment